شرایط و قوانین

دوست ،مشتری گرامی و همکار گرامی

قبل از تسویه حساب کامل از ارائه خدمات و ارسال سرویس درخواستی شما معذوریم...

رزرو تجهیزات و عقد قراردادهای فی مابین تا مدت یک روز از درخواست شما قابل اصلاح است

در صورت لغو قرارداد پس از مهلت مقرر وجه دریافتی مسترد نخواهد شد.

 چنانچه قبل یا هنگام اجرای کار ،برنامه شما به هر دلیل لغو یا

به تاریح دیگر موکول شود وجه دریافتی مسترد نخواهد شد.

در مورد هزینه حمل و نقل و چگونگی پرداخت وجه تماس حاصل نمایید .

در مورد وجود سیستم جهت تاریخ مورد نظر خود بصورت تلفنی اطمینان حاصل کنید.

وجوه دریافتی در مورد خریدهایی که شامل کالا و دانلود مطالب میشود مسترد نخواهد شد.